Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. 

Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Helsingin alueella
Helsingin kansallinen senioripiiri ry, jonka jäsenyhdistys olemme, osallistuu paikallistason edunvalvontaan Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:ssä (HEJ), joka on helsinkiläisistä eläkeläisjärjestöistä koostuva yhdistys. Piirillämme on myös edustaja Helsingin vanhusneuvostossa.
 

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.