Toimintasuunnitelma

Munkinseudun seniorit ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1 Yleistä

Munkinseudun seniorit ry noudattaa toiminnassaan Kansallinen senioriliitto ry:n teemaa ” Rohkeasti tulevaisuuteen ” 


2 Yhdistystoiminta

Järjestämme kaksi tai kolme luentoa kuukausittain torstaisin klo 13.15 -14.45 Munkkiniemen palvelukeskuksessa, paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa. 

Luennot käsittelevät senioreita kiinnostavia aiheita kulttuurin, historian ja terveyden aloilta. Lisäksi yhdistyksellä on kerhotoimintaa kevät- ja syysohjelmien mukaisesti.

Yhdistyksen Kevätkokous pidetään maaliskuussa 2023 ja Syyskokous marraskuussa 2023.

Yhdistyksen valitsemat edustajat osallistuvat Helsingin kansallinen senioripiiri ry:n Kevät- ja  Syyskokouksiin. Yhdistyksemme osallistuu Helsingin kansallinen senioripiiri ry:n ja Kansallinen senioriliitto ry:n muuhunkin toimintaan.

Kansallinen senioriliitto ry ja Helsingin kansallinen senioripiiri ry järjestävät koulutusta yhdistyksemme jäsenille.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa Munkkiniemen palvelukeskuksen tiloissa, tarvittaessa myös kesäkuukausina.


3 Jäsenasiat

Jäsenmäärä on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa 375. Toiminnan suunnittelussa pyrimme jatkuvasti huomioimaan jäsenistön ohjelmatoiveita.

Yhdistys haluaa pitää jäsenmaksun alhaisena, koska jäsenistö koostuu eläkkeellä olevista henkilöistä. Hallitus suosittelee jäsenmaksuksi 25 euroa vuodelle 2023.

Uusien jäsenten infotilaisuus järjestetään vuosittain. Tilaisuuden tarkoitus on molemminpuolinen tutustuminen ja uusien jäsenten perehdyttäminen yhdistyksen toimintaan.


4 Harrastus- ja virkistystoiminta

 • 4.1 Kerhot ja tapaamiset
  Kulttuurikävelykerho toimii viikoittain. Keskusteleva kirjallisuus- ja muistipiiri sekä senioritanssijat kokoontuvat joka toinen viikko Munkkiniemen palvelukeskuksessa, Laajalahdentie 30.
 • 4.2 Muut tapaamiset ja juhlat
  Joulukuussa yhdistys järjestää perinteisesti joululounaan. Syntymäpäiväjuhlat pidetään kerran vuodessa 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttäville jäsenille.
 • 4.3 Teatterit, konsertit ja ooppera
  Teatterit, konsertit ja ooppera ovat yhdistyksessämme suosittuja. Niitä jatketaan myös tulevana vuonna, ja pyrimme löytämään hyviä ja kiinnostavia esityksiä.
 • 4.4 Retket, matkat ja näyttelyt
  Retket ja matkat auttavat senioreitamme tutustumaan toisiinsa ja viihtymään. Niihin pyritään saamaan mukaan myös liikuntaa ja yhdessäoloa ruumiilliseksi ja henkiseksi virkistykseksi. Jatkamme myös erilaisia näyttely- ja museovierailuja.

5 Tiedottaminen

Syksyn ja kevään ohjelmat lähetetään postitse. Ne ovat esillä myös Munkkiniemen palvelukeskuksen ilmoitustaululla. Sähköpostitse lähetettävillä jäsentiedotteilla täydennetään ohjelmaa ja kerrotaan mahdollisista muutoksista. Myös näistä tiedotetaan palvelukeskuksen ilmoitustaululla.

Lisäksi tiedotamme toiminnastamme yhdistyksemme kotisivuilla: www.munkkiniemi.senioriyhdistys.fi sekä jäsenistön omalla suljetulla Fb -sivulla ”Munkan seniorit”.

Tiedotteet lähetetään Kansallisen senioriliiton Kilta-järjestelmän kautta sekä sähköpostimme munkkiniemi.seniorit@gmail.com välityksellä.

Jäsensihteerille ilmoitetaan osoitteet ja puhelinnumerot ja niiden muutokset.


6 Talous

Yhdistyksen taloudellinen toiminta ilmenee talousarvioehdotuksesta.

Yhdistyksen pääasialliset tulot muodostuvat henkilöjäsenmaksuista.

Helsingin kaupungilta anotaan toiminta-avustusta Helsingin kansallinen senioripiiri ry:n (ja Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n) kautta. Helsingin kaupunki avustaa yhdistystämme antamalla Munkkiniemen palvelukeskuksessa ilmaiset kokoontumistilat.


7 Yhteenveto

Yhdistyksen toimintaa ylläpidetään ja kehitetään niin, että se tuottaa jäsenistölle henkistä ja fyysistä hyvinvointia, torjuu yksinäisyyttä, estää syrjäytymistä, ylläpitää omatoimisuutta ja luo mahdollisuuden keskinäiseen kanssakäymiseen.

Helsingissä 7.11.2022

Hallitus